Vocabular pentru TOEFL 226 - 250

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
framework
The framework of the house is resistant to earthquakes.
Lernen beginnen
construcție; carcasă
Construcția casei e rezistentă la cutremure.
frustrate
The current economic situation frustrates the entire population of our country.
Lernen beginnen
a strica, a zădărnici
Situația economică actuală frustrează întreaga populație a țării noastre.
greedy
Scrooge McDuck is a greedy cartoon character.
Lernen beginnen
lacom, pofticios
Scrooge McDuck este un personaj lacom.
fraction
A fraction of the party decided not to support the law changes.
Lernen beginnen
fracție (o mică parte, cantitate sau proporție din ceva)
O fracțiune din partid a decis să nu sprijine modificările legii.
fraud
They couldn't hide their fraud from the boss.
Lernen beginnen
fraudă
Nu și-au putut ascunde frauda de la șef.
frivolous
My husband thinks shopping for makeup is a frivolous waste of time.
Lernen beginnen
lipsit de griji și superficial
Soțul meu crede că cumpărăturile cosmetice sunt o pierdere de timp (este inutil).
genuine
It is hard to show your genuine self to strangers.
Lernen beginnen
original, autentic
Este greu să-ți arăți adevăratul sine străinilor.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.