Vocabular pentru TOEFL 476 - 500

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vestige
Wisdom teeth are a vestige from our ancestors.
Lernen beginnen
urmă, rămășiță
Măselele de minte sunt o urmă de la strămoșii noștri.
vanish
Copperfield turned the hat to the audience, so it would see the rabbit vanished.
Lernen beginnen
a dispărea
Copperfield a întors pălăria spre spectatori, pentru ca ei să vadă că iepurele a dispărut.
vengeance
revenge
She promised vengeance for the death of her parents.
Lernen beginnen
răzbunare
Ea a promis să se răzbune pentru moartea părinților săi.
verdict
The verdict depends on the evidence of the case.
Lernen beginnen
sentință
Sentința depinde de dovezile cazului.
weird
Why do you listen to such weird music?
Lernen beginnen
straniu; fatal; magic
De ce asculți așa muzică stranie?
wilt
The roses wilted as a sign of the lost love.
Lernen beginnen
a se ofili
Trandafirii s-au ofelit ca semn al iubirii pierdute.
warrant
We couldn't arrest him without a warrant.
Lernen beginnen
mandat, ordin
Nu l-am putut aresta fără ordin.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.