Vocabular pentru TOEFL 351 - 375

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potent
He is a potent player in the global oil industry.
Lernen beginnen
tare, puternic
El este un jucător puternic în industria globală de petrol.
precise
The information was precise and very helpful.
Lernen beginnen
exact, precis
Informația era exactă și foarte utilă.
praise
All the celebrities praised Whitney Houston in that video.
Lernen beginnen
a lăuda; a slăvi
Toate celebritățile au lăudat-o pe Whitney Houston în acel videoclip.
precede
Tim was preceding Bill at the contest.
Lernen beginnen
a întrece, a preceda
Tim îl întrecea pe Bill în concurs.
promote
I was hired to promote this boutique.
Lernen beginnen
a promova, a încuraja
Am fost angajat pentru a promova acest butic.
proximity
The best part of this house is the proximity to the sea.
Lernen beginnen
apropiere de ceva
Cel mai bun lucru la această casă este apropierea de mare.
procrastinate
We had to procrastinate our wedding due to the trauma.
Lernen beginnen
a amâna ceva
A trebuit să ne amânăm nunta din cauza traumei.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.