Vocabular pentru TOEFL 201 - 225

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
expose
The New York Times exposed the entire story in a recent article.
Lernen beginnen
a demasca adevărul; a dezvălui
New York Times a expus întreaga istorie într-un articol recent.
extension
You should apply for the extension of your visa before it expires.
Lernen beginnen
extindere, prelungire
Trebuie să aplicați pentru prelungirea vizei înainte ca ea să expire.
expand
Our boss decided to expand the business to new cities.
Lernen beginnen
a se extinde; a se dezvolta
Șeful nostru a decis să extindă afacerea în orașe noi.
exploit
I felt that she exploited me all the time.
Lernen beginnen
a folosi în scopuri proprii, a expoata
M-am simțit exploatat de ea tot timpul ăsta.
expertise
We can't hire a person without expertise in selling.
Lernen beginnen
competență de expert într-un anumit domeniu; experiență
Nu putem angaja o persoană fără experiență în vânzări.
explicit
The promotional text should be explicit.
Lernen beginnen
explicit, clar, fără dubii
Textul promoțional trebuie să fie explicit.
feasible
The plan he proposed is not feasible.
Lernen beginnen
posibil, realizabil
Planul pe care la propus nu este realizabil.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.