Vocabular pentru TOEFL 326 - 350

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
persuade
The consultants tried to persuade me to buy the purse.
Lernen beginnen
a convinge
Consultanții au încercat să mă convingă să cumpăr poșeta.
obtain
Fame and money are hard to obtain.
Lernen beginnen
a dobândi, a obține
Faima și banii sunt greu de obținut.
opulence
Royal families had enough money to live in opulence.
Lernen beginnen
avere; abundență
Familiile regale aveau destui bani pentru a trăi în avere.
opponent
The opponent hurt his shoulder and could not continue.
Lernen beginnen
oponent, dușman
Adversarul și-a ranit umărul și nu a mai putut continua.
oppress
Muslims are oppressed in many countries.
Lernen beginnen
a oprima, a asupri
Musulmanii sunt asupriți în multe țări.
peak
You reached the peak of my patience.
Lernen beginnen
vârf, maxim, culme
Mi-ai atins culmea răbdării.
perseverance
Perseverance helps achieve many goals.
Lernen beginnen
străduință, perseverență
Perseverența ajută la atingerea multor obiective.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.