1000 słowek

 0    139 Datenblatt    joannamech
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdolny(do czegoś)
Lernen beginnen
able
powyżej / nad / u góry
Lernen beginnen
above
przyjąć, akceptować
Lernen beginnen
accept
konto / rachunek, raport
Lernen beginnen
account
przez coś
Lernen beginnen
across
akt, czyn
Lernen beginnen
act
akcja, dzialanie, czyn, czynność
Lernen beginnen
action
zajęcie
Lernen beginnen
activity
dodać
Lernen beginnen
add
adres
Lernen beginnen
adress
przestraszony / wystraszony
Lernen beginnen
afraid
potem / po
Lernen beginnen
after
przeciwko
Lernen beginnen
against
wiek
Lernen beginnen
age
uzgadniać
Lernen beginnen
agree
przed, z przodu
Lernen beginnen
ahead
samolot
Lernen beginnen
airplane
wszyscy / wszystkie
Lernen beginnen
all
dopuszczać, pozwalać
Lernen beginnen
allow
prawie
Lernen beginnen
almost
wzdłuż, naprzód, dalej
Lernen beginnen
along
już
Lernen beginnen
already
również
Lernen beginnen
also
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
między, pośród
Lernen beginnen
among
ilość
Lernen beginnen
amount
inny
Lernen beginnen
another
jakikolwiek
Lernen beginnen
any
ktos ktokolwiek
Lernen beginnen
anyone
nic / cokolwiek
Lernen beginnen
anything
pojawić się, wydawać się
Lernen beginnen
appear
podejście, zbliżać się
Lernen beginnen
approach
powierzchnia, obszar
Lernen beginnen
area
ramię, ręka
Lernen beginnen
arm
broń uzbrojenie
Lernen beginnen
arms
armia
Lernen beginnen
army
wokół / dookoła / w pobliżu
Lernen beginnen
around
artykuł, przedmiot rzecz
Lernen beginnen
artickle
jako
Lernen beginnen
as
zapytać
Lernen beginnen
ask
w, przy, na
Lernen beginnen
at
atak
Lernen beginnen
attack
próbować, usiłować
Lernen beginnen
attempt
uwaga
Lernen beginnen
attention
plecy, tył, wstecz temu
Lernen beginnen
back
piłka, zabawa, bal
Lernen beginnen
ball
podstawa
Lernen beginnen
base
podstawowy
Lernen beginnen
basic
blok, bryła, kloc; zablokować, zatarasować
Lernen beginnen
block
początek
Lernen beginnen
beginning
za / z tyłu
Lernen beginnen
behind
wierzyć
Lernen beginnen
belive
należeć
Lernen beginnen
belong
poniżej
Lernen beginnen
below
poza, za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
Lernen beginnen
beyond
kawałek
Lernen beginnen
bit
jeden i drugi, obydwa
Lernen beginnen
both
dół(dolna część czegoś)
Lernen beginnen
bottom
pudełko, skrzynka
Lernen beginnen
box
gałąź, oddział, filia
Lernen beginnen
branch
rozbić, połamać
Lernen beginnen
break
bez grosza, spłukany, zrujnowany
Lernen beginnen
broke
stolica, kapitał
Lernen beginnen
capital
karta, kartka
Lernen beginnen
card
opieka, troska
Lernen beginnen
care
nosić, dźwigać
Lernen beginnen
carry
przypadek, walizka, waliza
Lernen beginnen
case
liczba, liczyć się
Lernen beginnen
count
przyczyna / powód, spowodować
Lernen beginnen
cause
centralny, środkowy
Lernen beginnen
central
koło, okrąg,
Lernen beginnen
circle
Centrum, środek
Lernen beginnen
centre/center
wiek, stulecie
Lernen beginnen
century
pewny
Lernen beginnen
certain
oczywiście, na pewno
Lernen beginnen
certainly
krzesło, przewodniczący np. firmy, prowadzić (np. spotkanie)
Lernen beginnen
chair
szansa
Lernen beginnen
chance
zmienic
Lernen beginnen
change
twierdzić, utrzymywać
Lernen beginnen
claim
przezroczysty, przejrzysty; oczywisty, jasny, klarowny; czyścić, oczyszczać
Lernen beginnen
clear
pospolity, powszechny
Lernen beginnen
common
spółka, firma, przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
company
kompletny, całkowity, ukończyć, skończyć, zakończyć
Lernen beginnen
complete
troska, obawa, dotyczyć(czegoś, kogoś)
Lernen beginnen
concern
warunek, kondycja, stan
Lernen beginnen
condition
kontynuować
Lernen beginnen
continue
kontrola
Lernen beginnen
control
chłodno
Lernen beginnen
cool
kort do tenisa, sąd, dwór
Lernen beginnen
court
nakrycie, pokrywa, przykryc
Lernen beginnen
cover
przez coś, przechodzic, krzyż
Lernen beginnen
cross
tłum, tłoczyć się, stłoczyć się
Lernen beginnen
crowd
aktualny, obecny, prąd
Lernen beginnen
current
sprawa, umowa, współpracować, robić interesy.
Lernen beginnen
deal
zdecydować
Lernen beginnen
decide
decyzja
Lernen beginnen
decision
głęboki, głęboko
Lernen beginnen
deep
stopień, poziom
Lernen beginnen
degree
popyt, żadać, żadanie, zapotrzebowanie
Lernen beginnen
demand
miejsce przeznaczenia.
Lernen beginnen
destination
szczegół, wyczyścić wnętrze samochodu.
Lernen beginnen
detail
rozwijać
Lernen beginnen
develop
różnica
Lernen beginnen
difference
różny, inny
Lernen beginnen
different
bezpośredni, kierować
Lernen beginnen
direct
odkryć, dokonać
Lernen beginnen
discover
dyskutować
Lernen beginnen
discuss
dzielić, podział.
Lernen beginnen
divide
robić, robi, zrobił
Lernen beginnen
do, does, did
wątpliwość, wątpić
Lernen beginnen
doubt
upadać, spadać
Lernen beginnen
drop
suchy, suszyć
Lernen beginnen
dry
w czasie / podczas
Lernen beginnen
during
obowiązek, opłata celna, cło
Lernen beginnen
duty
ucho
Lernen beginnen
ear
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
wschód
Lernen beginnen
east
brzeg, krawędź, ostrze.
Lernen beginnen
edge
efekt
Lernen beginnen
effect
wysiłek
Lernen beginnen
effort
albo... albo
Lernen beginnen
either
w przeciwnym razie
Lernen beginnen
else
wróg
Lernen beginnen
enemy
silnik
Lernen beginnen
engine
inżynier
Lernen beginnen
engineer
dosyć / wystarczająco
Lernen beginnen
enough
wejść, wchodzić
Lernen beginnen
enter
zwłaszcza / szczególnie
Lernen beginnen
especially
wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać.
Lernen beginnen
excuse
oczekiwać
Lernen beginnen
expect
nawet, równy
Lernen beginnen
even
kiedykolwiek / kiedyś
Lernen beginnen
ever
każdy
Lernen beginnen
every
Egzamin, badania
Lernen beginnen
exam(ination)
za wyjątkiem / oprócz
Lernen beginnen
except
fabryka
Lernen beginnen
factory
sprawiedliwy
Lernen beginnen
fair
rodzina
Lernen beginnen
family
daleko
Lernen beginnen
far

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.