Ασφάλεια τεχνολογίας πληροφορικής - IT security

 0    26 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
απώλεια δεδομένων
Lernen beginnen
loss of data
ηλεκτρονική υπογραφή
Lernen beginnen
electronic signature
αντίγραφο ασφάλειας δεδομένων
Ο διαχειριστής του συστήματός μας είναι υπεύθυνος για τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.
Lernen beginnen
data backup
Our system administrator is responsible for data backup.
σκουλήκι υπολογιστή
Lernen beginnen
computer worm
δούρειος ίππος
Το πρόγραμμά μου προστασίας από ιούς ανίχνευσε 2 δούρειους ίππους.
Lernen beginnen
trojan horse
also: trojan
My anti-virus program detected 2 trojan horses.
διαρροή δεδομένων
Η διαρροή δεδομένων αφορά μερικές χιλιάδες χρήστες της πύλης.
Lernen beginnen
data leak
The data leak concerns a few thousand users of the portal.
προστασία δεδομένων
Η προστασία δεδομένων αποτελεί επί του παρόντος μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Lernen beginnen
data protection
Data protection is currently one of the most important priorities of the European Union.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.