Δίκτυα υπολογιστών - Computer networks

 0    11 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
όγκος δεδομένων
Το σύστημά μας μεταδίδει καθημερινά μεγάλους όγκους δεδομένων.
Lernen beginnen
data volume
Our system transmits daily large data volumes.
πελάτης
Παρακαλώ σημειώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν ξεκινάτε με πελάτες.
Lernen beginnen
client
Please note the following settings when starting clients.
εξυπηρετητής
Lernen beginnen
host
ασύρματος
Η σύνδεση ασύρματου δικτύου χάθηκε.
Lernen beginnen
wireless
The wireless network connection was lost.
να εκκινώ
Εκκίνησα το σύστημα μέσω της μνήμης USB.
Lernen beginnen
to boot
also: to boot up
I booted the system from the USB stick.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.