Υλισμικό - Hardware

 0    41 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
μη διατηρήσιμη μνήμη
Lernen beginnen
volatile memory
πλήκτρο βέλους
Μπορείτε να επιλέξετε τα πλήκτρα βέλους "Πάνω" ή "Κάτω".
Lernen beginnen
arrow key
Arrow keys "Up" or "Down" can be selected.
κονσόλα παιχνιδιού
Lernen beginnen
game console
θύρα USB
Συνέδεσα το πληκτρολόγιο μέσω της θύρας USB.
Lernen beginnen
USB port
I connected the keyboard via the USB port.
κάμερα υπολογιστή
Lernen beginnen
webcam
εκτυπωτής
Πρέπει να εγκαταστήσω νέα προγράμματα οδήγησης για αυτόν τον εκτυπωτή.
Lernen beginnen
printer
I must install new drivers for this printer.
υλισμικό
Lernen beginnen
hardware

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.