Beach - Bãi biển

 0    19 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sand beach
Is there a sand beach close to our hotel?
Lernen beginnen
bãi cát
Có bãi cát (biển) nào gần với khách sạn chúng ta không?
stony beach
He doesn't like stony beaches.
Lernen beginnen
bãi đá
Anh ấy không thích bãi đá cho lắm.
beach towel
Where are our beach towels?
Lernen beginnen
khăn tắm biển
Khăn tắm biển của chúng ta đâu rồi?
sunglasses
I have lost my sunglasses!
Lernen beginnen
kính râm
Tôi đã làm mất kính râm của mình rồi!
flip-flops
I lost my flip-flops.
Lernen beginnen
dép kẹp
Tôi để lạc đôi dép kẹp của mình rồi.
pier
We tied the boat to a pier.
Lernen beginnen
bến tàu
Tôi buộc tàu vào bến rồi.
Do you know where a nice and not too crowded beach is?
Lernen beginnen
Bạn có biết bãi biển nào đẹp mà không quá đông đúc ở đâu không?
+12 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.