Restaurant - Nhà hàng

 0    44 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
white wine
How much does a glass of white wine cost?
Lernen beginnen
rượu vang trắng
Một ly rượu vang trắng có giá bao nhiêu?
What would you like?
Lernen beginnen
Bạn muốn cái gì?
What would you recommend us?
Lernen beginnen
Bạn muốn đề xuất gì cho chúng tôi không?
salad
I would like to have a chicken salad, please.
Lernen beginnen
xà lách
Tôi muốn một món xà lách gà ạ.
dessert
I'll have some fruits for dessert.
Lernen beginnen
tráng miệng
Tôi sẽ lấy một vài trái cây làm món tráng miệng.
water
A bottle of cold water, please.
Lernen beginnen
nước lọc, nước uống
Hãy cho tôi một chai nước lạnh.
bill, check
Can I have the bill, please?
Lernen beginnen
hoá đơn
Tôi có thể nhận hoá đơn không?
+37 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.