Train - Tàu hoả, xe lửa

 0    33 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Is this train going to Atlanta?
Lernen beginnen
Có phải chuyến tàu này sẽ đến Atlanta không?
strike
How long does the strike last?
Lernen beginnen
cuộc bãi công
Cuộc bãi công kéo dài trong bao lâu?
platform
Which platform does the train to New York depart from?
Lernen beginnen
sân ga
Những chuyến tàu đến New York khởi hành ở sân ga nào?
conductor
I would like to talk to the conductor.
Lernen beginnen
tàu trưởng
Tôi muốn nói chuyện với trưởng tàu.
train timetable
Where is the train timetable?
Lernen beginnen
thời gian biểu tàu hoả
Thời gian tàu chạy nằm ở đâu?
baggage checkroom
I'd like to leave my luggage at the baggage checkroom.
Lernen beginnen
phòng kiểm tra hành lý
Tôi muốn gửi hành lý của mình ở phòng kiểm tra hành lý.
railway, railroad
How old is this railroad?
Lernen beginnen
đường ray
Đường ray này có bao nhiêu tuổi đời?
+26 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.