Biologia - tkanki

2  1    16 Datenblatt    margaretka0018
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest tkanka?
Lernen beginnen
- zbiór komórek o podobnej budowie i pełniących te same funkcje. Tkanki budują narządy.
Scharakteryzuj nabłonek jednowarstwowy płaski.
Lernen beginnen
Zbudowany jest ze spłaszczonych wielobocznych komórek, których jądra umieszczone są centralnie. Występuje w pęcherzykach płucnych, naczyniach krwionośnych.
Scharakteryzuj nabłonek jednowartowowy szcześcienny.
Lernen beginnen
Buduje komórki równościenne, w których jądra umieszczone są centralnie. Występuje w kanalikach nerkowych i końcowych odcinkach gruczołów.
Scharakteryzuj nabłonek jednowartowowy walcowaty.
Lernen beginnen
Tworzą go wysokie komórki o kształcie nieregularnych graniastosłupów. Ich jądra znajdują się w spodniej warstwie cytoplazmy, niewiele ponad błoną podstawową. Wsytępują w przewodzie pokarmowym oraz w jajowodach.
Scharakteryzuj nabłonek wielowarstwowy płaski.
Lernen beginnen
Zbudowany jest z kilku warstw komórek, z których zewnętrzne są wyraźnie spłaszczone. Występuje wszędzie tam, gdzie występuje tarcie, czyli w jakie ustnej(do przełyku włącznie), pochwie i na przedniej warstwie rogówki oka.
Podaj funkcje tkanek łącznych.
Lernen beginnen
Odżywcza, transportująca, mechaniczna (tworzy szkielet) wypełniająca obronna
Scharakteryzuj tkanki łączne.
Lernen beginnen
Tkanki łączne zbudowane są z istoty międzykomórkowej oraz z komórek. Substancja międzykomórkowa jest to bezpostaciowa organiczna substancja i w zależności od rodzaju tkanki mogą być galaretowate lub twarde wysycone minerałami. W istocie podstawowej zanurzone są komórki oraz włókna białkowe.
Jakie są rodzaje włókien białkowych?
Lernen beginnen
* włókna kolagenowe - zbudowane z białek kolagenowych, które są nierozpuszczalne w wodzie. Jest ich 30% wszystkich białek. Włókna kolagenowe są odporne na zrywanie, wysepują w ściągnech, chrząstkach, kościach. * włókna sprężyste - są to włókna elastyczne zbudowane z białka elastyny. Włókna te tworzą sprężyste sieci, które mogą się znacznie rozciągać. Występują np. w ścianach naczyń krwionośnych. * włókna retikulinowe - najdelikatniejsze włókienka, tworzą rusztowanie w niektórych narządach.
Scharakteryzuj tkankę chrzęstną.
Lernen beginnen
Nie jest ona unaczyniona (odżywianie zachodzi dyfuzyjnie) ani unerwiona. W dojrzałej postaci składa się z istoty międzykomórkowej, w której zanurzone są włókna białkowe oraz elementy komórkowe. Liczną grupę stanowią komórki chrzęstne (chondrocyty. Tkanka chrzęstna szklista tworzy nasz szkielet w okresie zarodkowym i płodowym. W szkielecie dorosłego człowieka buduje powierzchnie stawowe i przymostkowe części żeber.
Scharakteryzuj tkankę kostną.
Lernen beginnen
Powstaje w drodze kostnienia tkanki chrzęstnej szklitej lun łącznej właściwej. Proces kostnienia kończy się u mężczyzn ok. 21 roku życia a u kobiet nieco wcześniej. Kości są unaczynione i unerwione. Tkanka ta jest aktywna pod względem metabolicznym i ulega procesom przebudowy. W istocie międzykomórkowej zanurzone są włókna kolagenowe, zwane osseinowymi. Tkanka kostna dzieli się na dwa rodzaje: zbitą i gąbczastą.
Funkcje krwi.
Lernen beginnen
- transportuje gazy odechowe 02 i CO2. - transportuje substancje odżywcze, - odpowiada za utrzymanie stałej temperatury ciała, - zabiera od komórek i transportuje do nerek zbędne substancje przemiany materii, - pełni funkcje immunologiczne, czyli odpornościowe
Skład krwi.
Lernen beginnen
Krew składa się z osocza i elementów morfotycznych. Osocze: woda (90%) fibrynogen (odpowiada za krzepnięcie kwri) glukoza, nieco hormonu, mało kwasów tłuszczowych, śladowe ilości mocznika Elementy morfotyczne: erytrocyty (czerwone krwinki) leukocyty(białe krwinki) trombocyty (płytki krwi)
Co wiesz o erytrocytach?
Lernen beginnen
- u mężczyzn ok. 5,5 mln/mm3, u kobiet - 4,5mln/mm3 - nie podiadają jądra komórkowego, co ułatiwa hemoglobinie wiązanie większej ilośći tlenu, - mają dwuwklęsły dyskowaty kształat, - swoją czerwoną barwę zawdzięczają obecności hemoglobiny (białko), - żyją ok. 120 dni a po obumarciu rozkładane są w śledzionie, hemoglobina jest uwalniania.
Co wiesz o laukocytach?
Lernen beginnen
- jest ich ok. 9 tys./mm3 krwi - obece jądro komórkowe, - są bezbarwne, - biorą udział w ochronie organizmu przed czynnikami chorotwórczymi, - leukocyty dzielą się na: *granulocyty - to leukocyty, które posiadają w cytoplazmie charakterystyczne ziarnistości. Zaliczamy do nich: $ eozynofile - granulocyty kwasochłonne $ meutrofile - granulocyty obojętnochłonne, $ bazofile - granulocyty zasadochłonne. Ogólna ich funkcja to ochrona organizmu przed wnikaniem obcych organizmów. *agranulocyty - nie pos
Co wiesz o trombocytach?
Lernen beginnen
Jest ich 200 do400 tys/mm3 krwi. Są to nieregularnego kształtu fragmenty cytoplazmy o składzie zbliżonym do osocza. Żyją ok. 10 dni. Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi.
Co to jest limfa?
Lernen beginnen
Limfa - to tzw. chłonka będąca przesączem z naczyń krwionośnych, tkanek, komórek, zbiera się w przestrzeniach międzykomórkowych; skład podobny do osocza, dużo tłuszczu i obecne limfocyty, stąd też funkcja odpornościowa.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.