dyscyplina wojskowa 4

 0    10 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jaki wpływ na przebieg postępowania dyscyplinarnego ma usprawiedliwiona nieobecność obwinionego?
Lernen beginnen
jeżeli jest długotrwała, a udział w czynność jest wymagany – postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody, lecz termin przedawnienia ukarania nie biegnie
Jaki wpływ na przebieg postępowania dyscyplinarnego ma nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego?
Lernen beginnen
bieg postępowania nie jest wstrzymany
W jakiej sytuacji przełożony dyscyplinarny może zwrócić żołnierzowi uwagę albo przeprowadzić z nim rozmowę ostrzegawczą?
Lernen beginnen
tylko zamiast wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości i uznaje się te działania za wystarczające
Czy wobec podporządkowanego mu żołnierza postępowanie dyscyplinarne może wszcząć szef komórki wewnętrznej?
Lernen beginnen
tak, jeżeli zajmuje stanowisko służbowego zaszeregowane do stopnia etatowego kaprala lub wyższe
Jakie są uprawnienia żołnierza objętego postępowaniem dyscyplinarnym?
Lernen beginnen
do obrony (skorzysta. Z 1 obrońcy), dobrowolnego poddania się ukaraniu, zapoznawania się z materiałami i sporządzania z nich notatek lub kopii, do składania wyjaśnień i wniosków, wnosz. Sprzeciwu, odwołania i zażaleń.
Kto może być obrońcą obwinionego żołnierza w postępowaniu dyscyplinarnym przez przełożonym dyscyplinarnym?
Lernen beginnen
radca prawny, adwokat albo żołnierz nie będący rzecznikiem dyscyplinarnym uczestniczącym w danym postępowaniu dyscyplinarnym, także przełożonym rzecznika dyscyplinarnego lub przełożonego dyscyplinarnego.
W jakim akcie prawnym określono wzory formularzy w postępowaniu dyscyplinarnym?
Lernen beginnen
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej
Jakie może być orzeczenie wydane podczas raportu dyscyplinarnego przeprowadzonego w postępowaniu w trybie uproszczonym oraz jakie przysługuje obwinionemu z tym związane uprawnienie?
Lernen beginnen
wyłącznie ukaranie, na które można wnieść sprzeciw
Kto jest uprawniony oprócz organu orze czkającego do udziału w raporcie dyscyplinarnym?
Lernen beginnen
obwiniony, obrońca obwinionego i rzecznik dyscyplinarny
Jakie może być orzeczenie wydane podczas raportu dyscyplinarnego przeprowadzonego w postępowaniu w trybie zwykłym oraz jakie przysługuje obwinionemu z tym związane uprawnienie?
Lernen beginnen
uniewinnienie albo umorzenie postępowania dyscyplinarnego albo odstąpienie od ukarania albo ukaranie, na które przysługuje odwołanie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.