dyscyplina wojskowa 5

 0    9 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji?
Lernen beginnen
do wyższego przełożonego dyscyplinarnego
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji w przypadku wymierzenia kary odwołania z zajmowanego stanowisko służbowego?
Lernen beginnen
do organu wojskowego nadrzędnego nad organem uprawnionym do zwolnienia z danego stanowisko służbowego lub do Ministra Obrony Narodowej
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji w przypadku wymierzenia kary usunięcia ze służby?
Lernen beginnen
do wojskowej sądu garnizonowego
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji w przypadku wymierzenia kary przez Ministra Obrony Narodowej, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych lub kierownika instytucji cywilnej?
Lernen beginnen
do wojskowego sądu garnizonowego
Do kogo i w jakim terminie obwiniony może wnieść odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji?
Lernen beginnen
do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 3 dni, a do sądu wojskowego 7 dni
Jak się liczy terminy?
Lernen beginnen
od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, raportu dyscyplinarnego jeżeli nie został złożony wniosek o sporządzenie go na piśmie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia,
Jak się liczy terminy 2?
Lernen beginnen
od doręcz. Odpisu orzeczenia, jeśli raport dyscyplinarny przeprowadzono bez udziału obwinionego lub jego obrońcy albo wydano orzeczenie bez przeprowadzenia raportu dyscyplinarnego
W jakim trybie można wnieść odwołanie od orzeczenia przełożonego dyscyplinarnego?
Lernen beginnen
na piśmie, za pośrednictwem organu, który orzekał w sprawie w I instancji
Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy orzeka o
Lernen beginnen
1) utrzymaniu w mocy orzecz. 2) zmianie orzeczenia w całości lub w części 3) uchyleniu orzeczenia w całości lub w części

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.