dyscyplina wojskowa 3

 0    9 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czy żołnierz może być ukarany karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego, jeżeli uprzednio nie był ukarany karą ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym?
Lernen beginnen
tak, jeżeli czyn polegał na rażącym niedopełnieniu obowiązków, przekroczeniu uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego lub posiadał znamiona przestępstwa lub wykroczenia, rozpatrywanego w trybie dyscyplinarnym
Czy żołnierz może być ukarany karą usunięcia ze służby wojskowej, jeżeli uprzednio nie był ukarany karą ostrzeżenia o niepełnej przydatności do tej służby?
Lernen beginnen
tak, jeżeli popełnił rażące przewinienie dysc., które świadczy, że postępowanie żołn. Nie daje rękojmi dalszego rzetelnego pełn. sł. wojsk. lub czyn o znamionach przest. Lub wykr., rozpatrywanego w trybie dyscyp.
W jakim wymiarze i na jaki okres może być zastosowany środek dyscyplinarny zobowiązania do wykonania dodatkowych zadań służbowych?
Lernen beginnen
do 3 godzin dziennie, na okres 14 dni
Na czym polega środek dyscyplinarny podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób?
Lernen beginnen
na zamieszczeniu informacji w rozkazie lub dec. I odczytaniu w czasie odpr. Lub na zbiórce w obecności określonej gr. Osób oraz wykorzystaniu inf. o ukaraniu we własnych analizach lub ocenach dysc. Wojsk.
czy odmowa żołnierza poddaniu się badaniom trzeźwości uniemożliwia zastosowanie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych?
Lernen beginnen
nie
kto jest uprawniony do wydania polecenia poddani się badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie żołnierza?
Lernen beginnen
każdy przełożony dysc., wojskowy organ porządkowy i ŻW
kto jest uprawniony do zastosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych niedopuszczenia do wykonywania czynności służbowych i osadzenia w izbie zatrzymań?
Lernen beginnen
każdy przełożony dysc., wojskowy organ porządkowy i ŻW
na jaki okres i kto może ze względów dyscyplinarnych zawiesić żołnierza w czynnościach służbowych?
Lernen beginnen
na okres do 1 m-ca, z możliwością przedłużenia do 3 m-cy – przełożony dyscyplinarny, który prowadzi postępowanie dysc., w związku z którym ma być zastosowany środek zapobiegawczy
do kogo i w jakim terminie, od dnia doręczenia żołnierzowi postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego osadzenia w izbie zatrzymań przysługuje zażalenie?
Lernen beginnen
do wojskowego sądu garnizonowego w terminie 3 dni

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.