dyscyplina wojskowa

 0    10 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
dyscyplina wojskowa
Lernen beginnen
przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zas. i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i dec. wydanych w sprawach służb.
kto może być wyróżniony kordzikiem honorowym?
Lernen beginnen
żołnierz i były żołnierz
jakie rodzaje wyróżnień mogą być udzielane byłemu żołnierzowi?
Lernen beginnen
list gratulacyjny, wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej, odznaka honorowa, tytuł honorowy, honorowa broń biała, wpisanie zasług żołnierza do Księgi honorowej WP
przewinienie dyscyplinarne
Lernen beginnen
naruszenie dyscypliny wojskowej, w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym
przestępstwo
Lernen beginnen
przestępstwo auf Polnisch
zawiniony czyn zabron. pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, o szkodliwości społ. wyższej niż znikoma, zagrożony: grzywną > 10 stawek dziennych, karą ogranicz. woln. > 1 m-ca, karą pozbawienia wolności, karą aresztu wojsk.
Wykroczenie
Lernen beginnen
czyn społecznie szkodliwy, zawiniony i zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary: aresztu do 30 dni, ograniczenia woln. (1 m-c) oraz grzywny do 5000 zł. lub nagany
Czym jest wykonywanie przez żołnierza czynności zawodowych lub służbowych po użyciu alkoholu?
Lernen beginnen
wykroczeniem, ściganym na żądanie dowódcy jednostki wojskowej
Stan po użyciu alkoholu?
Lernen beginnen
0,2-0,5 promila w wydychanym powietrzu
Palenie wyrobów tytoniowych na terenie jednostki wojskowej poza wydzielonymi miejscami jest
Lernen beginnen
wykroczeniem, ściganym na żądanie dowódcy jednostki wojskowej
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest
Lernen beginnen
przestępstwem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.