Gespréich ufänken a Begréissungen - Conversation Starters and Greetings

 0    36 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Et freet mech och.
Lernen beginnen
Pleased to meet you too.
Wéi geet et dir haut?
Lernen beginnen
How are you today?
Wéi bass de heihinner komm?
Lernen beginnen
How did you get here?
Gudde Moien un Iech all.
Lernen beginnen
Good morning to you all.
Wéi war däin Fluch?
Lernen beginnen
How was your flight?
Wéi geet et?
Lernen beginnen
How are you?
Enchantéiert Kate, ech sinn d'Ann.
Lernen beginnen
Nice to meet you Kate. I'm Ann.
+29 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.