Typesch Äntwerten - Typical Responses

 0    32 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wierklech? Erziel mer méi dovun!
Lernen beginnen
Really? Tell me more about it!
Wann ech éierlech mat dir soll sinn, fillen ech mech net esou gutt.
Lernen beginnen
Well, to be honest with you, I don't feel very well.
Wéi weess du dat?
Lernen beginnen
How do you know?
Ech wéilt gär, mee ech kann net.
Lernen beginnen
I'd like to, but I can't.
Sécher.
Lernen beginnen
Sure.
Souwäit ech wees...
Lernen beginnen
As far as I know...
Gutt fir dech!
Lernen beginnen
Good for you!
+25 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.