Versammlungen - Meetings

 0    56 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ech hu mech gefrot, ob Dir wéilt matkommen?
Lernen beginnen
I was wondering if you wanted to come with me?
Ech hunn eng Visite fir e Méindeg de Moien arrangéiert.
Lernen beginnen
I've arranged a visit Monday morning.
Hutt Dir Pläng fir e Freideg Owend?
Lernen beginnen
Do you have any plans for Friday evening?
Et deet mer leed, ech sinn déi ganz nächst Woch net do. Wéi wier et mat der Woch duerno?
Lernen beginnen
Sorry, I'm away all next week. How about the week after next?
Ech hunn es sat!
Lernen beginnen
I've had enough of this.
Ech sinn hei fir den Här Stanford ze gesinn.
Lernen beginnen
I'm here to see Mr. Stanford.
Ech fille mech midd.
Lernen beginnen
I'm feeling tired.
+49 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.