II korespondencji handlowej

 0    10 Datenblatt    bdzarabial
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
II faza to
Lernen beginnen
zamówienie
Zamówienie to
Lernen beginnen
zobowiązanie się odbiorcy do zakupienia wyszczególnionych w nim towarów po określonej cenie, na podanych warunkach dostawy i płatności. Jest pismem wiążącym
Składający zamówienie musi w polu nagłówkowym podać
Lernen beginnen
numer NIP, który jest potrzebny do wystawienia faktury
W ilu egzemplarzach powinno składać się zamówienie?
Lernen beginnen
w minimum dwóch, lecz zaleca się w trzech. Oryginał i kopie wysyła się dostawcy
Treść zamówienia powinna zawierać
Lernen beginnen
-dokładne określenie towaru -ogólną sumę do zapłaty -warunki i termin dostawy -warunki i termin zapłaty
Przy sporządzaniu zamówienia często używa się
Lernen beginnen
tabeli
Pod tabelą należy podać
Lernen beginnen
słownie ogólną sumę do zapłaty
Dostawca może dokonać potwierdzenia na dwa sposoby
Lernen beginnen
-jeśli zamówienie złożono w dwóch egzemplarzach, potwierdzenie przebiera formę adnotacji z datą, pieczątką i podpisem na kopii zamówienia, którą zwraca się odbiorcy -jeśli zamówienie dostarczono w jednym egzemplarzu, potwierdzenia dokonuje się w oddzielnym krótkim piśmie o treści podobnej do adnotacji
w umowie kupna sprzedaży należy podać
Lernen beginnen
1. rodzaj umowy 2. miejsce i datę 3. informacje o dostawcy i odbiorcy (adres itd.)
(ciąg dalszy)
Lernen beginnen
(ciąg dalszy)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.