Inflacja

 0    12 Datenblatt    bdzarabial
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pojęcie inflacji
Lernen beginnen
jest zjawiskiem ekonomicznym, przejawiającym się we wzroście cen. Warunkiem uruchomienia procesów inflacyjnych jest nierównowaga typu inflacyjnego, która prowadzi do powstania luki inflacyjnej(różnicy między popytem, a podażą). Inflacja związana jest z dwoma zjawiskami ekonomicznymi: spadkiem siły nabywanej pieniądza, wzrostem ogólnego pomiaru cen
Wymień rodzaje inflacji ze względu na przyczyny
Lernen beginnen
*popytowa; *podażowa
Rodzaje inflacji ze względu na tempo
Lernen beginnen
*pełzająca (3-4%rocznie);*krocząca(4-10%rocznie);*galopująca(10-50%rocznie); *hiperinflacja(50% rocznie).
Omów inflację popytową.
Lernen beginnen
Inflacja popytowa – nadmierny popyt, którego nie równoważy podaż towarów i usług; wyciąga cenę w górę;
Omów inflację potażową.
Lernen beginnen
Inflacja podażowa– rosnący koszt produkcji np., w związku ze spadkiem wydajności pracy wypycha cenę w górę. Odmianą tej inflacji jest inflacja strukturalna.
Przyczyny inflacji.
Lernen beginnen
Nie można jednoznacznie określić przyczyn inflacji w Polsce. Jedni uważają, ze przyczyną inflacji jest zła i niekonsekwentna polityka monetarna, inni twierdzą, że inflacja ma charakter kosztowy.
Skutki inflacji-siła nabywcza pieniądza, kto zyskuje a kto traci.
Lernen beginnen
a) na inflacji tracą: *ludzie o stałych dochodach; *posiadacze gotówki; *wierzyciele; *podatnicy-gdy przedziały stawek nie są indeksowane; b) na inflacji korzystają: -dłużnicy; *producenci, mogący podnieść cenę swoich wyrobów; *osoby mające oszczędności w fizycznych aktywach (złocie itp., majątek trwały: ziemia, nieruchomości); c) niewłaściwe lokowanie posiadanych zasobów pieniężnych; d) rośnie stopa procentowa; e) drożeją kredyty; f) obniża się rentowność planowanych inwestycji; g) występuje
Omów indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych. Indeks cen towarów usług konsumpcyjnych (CPI)
Lernen beginnen
informuje on społeczeństwo o ile zmieniły się ceny towarów usługi konsumpcyjne w okresie badanym, w porównaniu do cen z roku bazowego, przy założeniu, że nie zmieniła się struktura wydatków. Na jego podstawie indeksowane są zasiłki dla bezrobotnych, renty, emerytury, stypendia, wkłady na książeczkach depozytowych itp.
Omów stopę inflacji
Lernen beginnen
Stopa inflacji – podaje o ile % zmienił się ogólny poziom cen w gospodarce w porównaniu z ogólnym poziomem cen w roku bazowym.
Omów deflator PKB
Lernen beginnen
Deflator PKB – wskaźnik opisujący zmiany cen towarów wszystkich dóbr wytworzonych gospodarce
Narzędzia polityki antyinflacyjnej działające na podaż:
Lernen beginnen
*zmniejszenie ilości deficytowych surowców; *ustawowe ograniczenie wzrostu płac; *zwiększenie podaży dóbr i usług, poprzez zwiększenie swobody dla producentów i inwestorów; *promowanie energii, pomysłowości, inicjatywy i przedsiębiorczości; * likwidacja barier wzrostu produkcji poprzez: -nadmiernie krępujących przepisów; -drobiazgową regulację opodatkowania; -zbyt wysokie opodatkowanie.
Narzędzia polityki antyinflacyjnej działające na popyt:
Lernen beginnen
* zwiększenie podatków; *ograniczenie wydatków rzędowych; *zmniejszenie zapotrzebowania na dobra; * zwiększenie oprocentowania wkładów oszczędnościowych.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.