V Prawo rodzinne

 0    54 Datenblatt    prawofiszki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
matrimonium
Lernen beginnen
małżeństwo
mas
Lernen beginnen
mężczyzna
femina
Lernen beginnen
kobieta
vir
Lernen beginnen
mąż
uxor
Lernen beginnen
żona
coniunctio maris et feminae
Lernen beginnen
związek między mężczyzną i kobietą
matrimoniale foedus
Lernen beginnen
umowa małżeńska
consensus matrimonialis
Lernen beginnen
zgoda małżeńska
impedimentum matrimonii dirimens
Lernen beginnen
przeszkoda zrywająca małżeństwo
impedimentum matrimonii impediens
Lernen beginnen
przeszkoda zabraniająca zawieranie małżeństwa
matrimonium iustum
Lernen beginnen
małżeństwo zgodne z prawem
matrimonium iniustum
Lernen beginnen
małżeństwo niezgodne z prawem
matrimonium legitimum
Lernen beginnen
małżeństwo ważne, uznane przez prawo
matrimonium non legitimum
Lernen beginnen
małżeństwo nie ważne, nie uznane przez prawo
matrimonium bene concordans
Lernen beginnen
małżeństwo zgodnie żyjące
matrimonium non existens
Lernen beginnen
małżeństwo nie zawarte, nie istniejące
matrimonium putativum
Lernen beginnen
małżeństwo domniemane
matrimonium non consummatum
Lernen beginnen
małżeństwo niedopełnione
matrimonium ratum et consummatum
Lernen beginnen
małżeństwo zawarte i skonsumowane
matrimonia libera esse debent
Lernen beginnen
małżeństwo powinno być wolne (swoboda zawarcia i rozwiązania)
sponsalia
Lernen beginnen
zaręczyny
matrimonii promissio
Lernen beginnen
przyrzeczenie małżeństwa. Taka obietnica zobowiązywała na tyle, że po zaręczynach obcowanie z innym partnerem było uznawane za cudzołóstwo.
ad reparationem damnorum
Lernen beginnen
wydatki poniesione z tytułu narzeczeństwa mogą być naprawione jak szkoda. Causa: pokrycie szkód.np. po wycofanych zaręczynach
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
Lernen beginnen
nie wysłuchuje się (w postępowaniu sądowym) osoby, która powołuje się na własny czyn bezprawny lub niemoralny
nulla humana potestas
Lernen beginnen
żadna ludzka władza (nie może zerwać małżeństwa zawartego i dopełnionego)
separatio quoad torum et separatio mensam
Lernen beginnen
separacja co do łoża i stołu
separatio perpetua
Lernen beginnen
seperacja trwała
separatio temporanea
Lernen beginnen
seperacja tymczasowa
separatio manente vinculo
Lernen beginnen
seperacja przy trwającym węźle małżeńskim
mater semper certa est
Lernen beginnen
Matka zawsze jest pewna. Zasada dotycząca ustalenia pochodzenia dziecka
pater est quem nuptiae demonstrant
Lernen beginnen
ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
impotentia generandi
Lernen beginnen
niezdolność do płodzenia (bezpłodność)
impotentia coeundi
Lernen beginnen
niezdolność do współżycia
filius
Lernen beginnen
syn
filia
Lernen beginnen
córka
avus
Lernen beginnen
dziadek
avia
Lernen beginnen
babcia
nepos
Lernen beginnen
wnuk
neptis
Lernen beginnen
wnuczka
pronepos
Lernen beginnen
prawnuk
proneptis
Lernen beginnen
prawnuczka
liberi vulgo concepti
Lernen beginnen
dzieci poczęte bez małżeństwa
filii legitimi
Lernen beginnen
dzieci z prawego łoża
filii illegitimi
Lernen beginnen
dzieci z nie prawego łoża
filii illegimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
Lernen beginnen
dzieci z nieprawego łoża są legitymowane przez później zawarte małżeństwo
exceptio plurium concubentium
Lernen beginnen
zarzut, ze matka dziecka obcowała w okresie koncepcyjnym z innymi jeszcze mężczyznam
adoptio
Lernen beginnen
przysposobienie dziecka
adrogatio
Lernen beginnen
adopcja szczególna tj. przyjecie do rodziny osoby sui iuris, która stawała się alieni iuris
adoptio plena
Lernen beginnen
przysposobienie pełne; adopcja pełna zachodziła, gdy adoptującym był krewny wstępny dziecka
adoptio minus plena
Lernen beginnen
przysposobienie niepełne; gdy adoptującym była osoba obca
adoptio plenissima
Lernen beginnen
przysposobienie całkowite; wiąże dziecko z nową rodziną w sposób tak ścisły, jakby było naturalnym dzieckiem przysposabiających
adoptio naturam imitatur
Lernen beginnen
adopcja (przysposobienie) naśladuje naturę, tzn, że stosunki między adoptującymi a adoptowanymi powinny być ukształtowane na podobieństwo stosunków między naturalnymi rodzicami i dziećmi.
in vivo
Lernen beginnen
zapłodnienie naturalne
in vitro
Lernen beginnen
zapłodnienie sztuczne, dosłownie w szkle

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.