251 - 300

 0    51 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kriminalitéit
D'Kriminalitéit an där Géigend geet lues a lues zeréck.
Lernen beginnen
crime
och: criminality
Crime in the area is slowly going down.
Waff
Hien huet mech mat enger Waff bedrot. Ech hat esou Angscht!
Lernen beginnen
weapon
och: arm
He threatened me with a weapon, I was so scared!
Training
Den Training vun en Dënschdeg war ustrengend.
Lernen beginnen
training
The Tuesday training was tiring.
Handel
Eise Buergermeeschter wëll sech op de lokalen Handel konzentréieren.
Lernen beginnen
trade
Our mayor wants to focus on local trade.
Professer
Mäi fréiere Professer ass zum Rektor vun der Universitéit ernannt ginn.
Lernen beginnen
professor
My former professor has been appointed rector of the university.
Standard
Eis Produite passe sech den internationale Standarden un.
Lernen beginnen
standard
Our products comply with international standards.
Erfolleg
Dëse Film ass säi gréissten Erfolleg.
Lernen beginnen
success
This movie is his biggest success.
+44 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.