Asking and answering personal questions - Tázání se a zodpovídání osobních otázek

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Lernen beginnen
Obvykle si vyjdu se svým přítelem/přítelkyní.
I love learning new languages.
Lernen beginnen
Miluji učení se nových jazyků.
I've been studying a lot.
Lernen beginnen
Hodně jsem studoval.
I'm a modern languages student.
Lernen beginnen
Jsem student moderních jazyků.
If you have any questions, I'll answer them later.
Lernen beginnen
Pokud máš nějaké otázky, zodpovím je později.
Do you have any pets?
Lernen beginnen
Máš nějaké domácí mazlíčky?
Where did you learn English?
Lernen beginnen
Kde ses naučil anglicky?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.