Asking and giving advice - Dotazování se a dávání rad

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
If that had happened to me, I would have talked to my mom immediately.
Lernen beginnen
Kdyby se to stalo mně, hned bych si promluvil s mámou.
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Lernen beginnen
Podle mě bys ji měl přesvědčit, že to byla nehoda.
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
Lernen beginnen
Obvykle je dobrý nápad požádat tátu, aby se za tebe přimluvil.
What I said is my personal recommendation.
Lernen beginnen
To, co jsem řekl, je moje osobní doporučení.
Why don't you ask for an apology?
Lernen beginnen
Proč nepožádáš o omluvu?
What do you advise me?
Lernen beginnen
Co bys mi poradil?
If you were in my place, what would you do?
Lernen beginnen
Co bys udělal na mém místě?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.