At the dentist - U doktora

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Let me know if you feel any pain.
Lernen beginnen
Řekněte, pokud vás to bude bolet.
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Lernen beginnen
Po zkontrolování Vašich rentgenových snímků se obávám, že potřebujete rovnátka.
Those treatments are really expensive.
Lernen beginnen
Tato ošetření jsou velmi nákladná.
You need a filling.
Lernen beginnen
Potřebujete plombu.
I would like a check-up.
Lernen beginnen
Chtěla bych na kontrolu.
You can come to the consulting room this afternoon.
Lernen beginnen
Můžete se dostavit do ordinace dnes odpoledne.
One of my teeth has broken.
Lernen beginnen
Jeden z mých zubů je zlomený.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.