Renting an apartment - Pronajímání si bytu

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Are there any special places nearby where I can walk my dog?
Lernen beginnen
Jsou blízko nějaká vhodná místa, kde bych mohl venčit svého psa?
What kind of pets do you allow?
Lernen beginnen
Jaká domácí zvířata povolujete?
Can the pets be outside?
Lernen beginnen
Mohou být zvířata venku?
Could you please help me move?
Lernen beginnen
Pomohl bys mi, prosím, přestěhovat se?
I need to fill an application form.
Lernen beginnen
Musím vyplnit přihlášku.
I found a convenient offer on the Internet.
Lernen beginnen
Vhodnou nabídku jsem našel na internetu.
The apartment is big and has a balcony.
Lernen beginnen
Ten byt je velký a má balkon.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.