In a bank - V bance

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Could I order a new checkbook, please?
Lernen beginnen
Mohu si objednat novou šekovou knížku, prosím?
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Lernen beginnen
Ztratil jsem svou šekovou knížku, chtěl bych si požádat o novou.
I have to go to the cash machine.
Lernen beginnen
Musím si dojít k bankomatu.
I would like to open an account.
Lernen beginnen
Chtěl bych si založit účet.
I would like to withdraw a large amount.
Lernen beginnen
Chtěl bych vybrat velký obnos.
Could you give me some smaller bills?
Lernen beginnen
Mohl byste mi dát nějaké menší bankovky?
Sorry, I forgot my identification.
Lernen beginnen
Omlouvám se, zapomněl jsem si průkaz totožnosti.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.