Conversation with a stranger - Rozhovor s cizím člověkem

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Do you know what time this place closes?
Lernen beginnen
Nevíte, v kolik tady zavírají?
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
Lernen beginnen
Co se těch bot týče, je čas pořídit si nové.
I ask you because I want to replace my phone.
Lernen beginnen
Ptám se, protože bych chtěl vyměnit svůj telefon.
What you are saying is a good suggestion.
Lernen beginnen
To co říkáte je dobrý návrh.
Was it good value?
Lernen beginnen
Byla to dobrá koupě?
Vyplatilo se to?
Can I ask you something?
Lernen beginnen
Mohu se Vás na něco zeptat?
Did you get them near here?
Lernen beginnen
Koupil jste je někde poblíž?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.