At the airport - Na letišti

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Please, place your luggage on the scale.
Lernen beginnen
Postavte svá zavazadla na váhu, prosím.
My carry on is too heavy.
Lernen beginnen
Moje příruční zavazadlo je příliš těžké.
My flight has been delayed.
Lernen beginnen
Můj let byl odložen.
I would like to book an Economy class ticket to China.
Lernen beginnen
Chtěl bych si rezervovat letenku ekonomické třídy do Číny.
The plane is on time.
Lernen beginnen
Letadlo je na čas.
The plane will be boarding in two hours.
Lernen beginnen
Nastupování do letadla bude za dvě hodiny.
Boarding začne za dvě hodiny.
Where are you flying to today?
Lernen beginnen
Kam dnes letíte?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Czech"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.