Business English - easy

 0    46 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kserokopiarka
Przysięgam, że kserokopiarka nie działała wcześniej!
Lernen beginnen
copy machine
I swear, the copy machine didn't work earlier!
taśma klejąca
Uwierz mi, taśmą klejącą można naprawić wszystko.
Lernen beginnen
adhesive tape
Trust me, adhesive tape can fix everything.
tak szybko jak to możliwe
Proszę, zadzwoń tak szybko jak to możliwe.
Lernen beginnen
as soon as possible
w skrócie: ASAP
Please, call me as soon as possible.
spinacz
Buduję rzeźby ze spinaczy kiedy jestem znudzona.
Lernen beginnen
paper clip
I make sculptures using paper clips when I'm bored.
niszczarka
Dlaczego włożyłeś swój dowód do niszczarki?
Lernen beginnen
paper shredder
Why did you put your ID in the paper shredder?
biurko
Czy list miłosny na moim biurku to żart?
Lernen beginnen
desk
Is the love letter on my desk a joke?
kartka papieru
Zacięłam się kartką papieru.
Lernen beginnen
sheet of paper
I've cut myself with a sheet of paper.
zszywacz
Wolę używać zszywacza niż spinaczy.
Lernen beginnen
stapler
I prefer using a stapler to paper clips.
drukarka
Drukarka nigdy nie działa w poniedziałki.
Lernen beginnen
a printer
The printer never works on Mondays.
spotkanie
Spotkanie jest dzisiaj o 5. po południu!
Lernen beginnen
meeting
The meeting is today at 5 pm!
bezrobotny
Jestem bezrobotna.
Lernen beginnen
unemployed
I am unemployed.
podpis
Potrzebuję Twojego podpisu.
Lernen beginnen
signature
I need your signature.
krzesło obrotowe
Moje krzesło obrotowe jest zepsute, więc teraz pracuję na stojąco.
Lernen beginnen
swivel chair
My swivel chair is broken, so now I work standing.
budżet
Jaki mamy budżet?
Lernen beginnen
budget
What's our budget?
podatki
Podatki są za wysokie.
Lernen beginnen
taxes
Taxes are too high.
burza mózgów
Zróbmy burzę mózgów.
Lernen beginnen
brainstorming
Let's have a brainstorming session.
postęp
Nie zrobiłam dużego postępu w rosyjskim.
Lernen beginnen
progress
I haven't made much progress with my Russian.
wartość produktu
Jaka jest wartość produktu?
Lernen beginnen
product value
What is the product value?
reklama
Czy tylko ja lubię oglądać reklamy?
Lernen beginnen
advertisement
Am I the only one who likes watching advertisements?
klient
Mark jest moim ulubionym klientem!
Lernen beginnen
customer
Mark is my favourite customer!
cena sugerowana
Jaka jest cena sugerowana?
Lernen beginnen
recommended price
What is the recommended price?
inwestować
Gdybym tylko zainwestowała w Bitcoina wcześniej...
Lernen beginnen
to invest
If only I had invested in Bitcoin earlier...
być zwolnionym
Śniło mi się, że zostałam zwolniona.
Lernen beginnen
be fired
I had a dream in which I got fired.
wypadek w pracy
Miałam wypadek w pracy.
Lernen beginnen
accident at work
I have had an accident at work.
gotówka
You can only pay in cash in this shop.
Lernen beginnen
cash
W tym sklepie można płacić jedynie gotówką.
wydatki
Mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków.
Lernen beginnen
expenses
We've had some unexpected expenses.
pracować na cały etat
W lato chciałabym pracować na pełen etat.
Lernen beginnen
to work full time
In the summer, I would like to work full-time.
prowadzić rachunek/konto
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
Lernen beginnen
to manage an account
Who manages the account of this client?
akcje
Chciałabym kupić akcje spółki petrochemicznej.
Lernen beginnen
shares
I would like to buy shares of an oil company.
nieporozumienie
Spróbujemy wyjaśnić to nieporozumienie.
Lernen beginnen
misunderstanding
We'll try to resolve this misunderstanding.
na promocji
Kupiłam jabłka bo były na promocji.
Lernen beginnen
on special
discount to zniżka:)
I bought apples because they were on special.
rozmowa klasyfikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Lernen beginnen
job interview
David has been invited for the job interview.
godziny pracy
Nasze godziny pracy są od 11.00 do 13.00.
Lernen beginnen
working hours
Our business hours are from 11.00 a.m. to 1 p.m.
nadgodziny
Nie znoszę pracować po godzinach.
Lernen beginnen
overtime
I hate working overtime.
zastępować kogoś w pracy
Zastępuję w pracy Marka kiedy jest chory.
Lernen beginnen
fill in for somebody
I fill in for Mark when he is sick.
Jechać w sprawach służbowych
Jadę do Hiszpanii w sprawach służbowych.
Lernen beginnen
go somewhere on business
I am going to Spain on business.
internet bezprzewodowy
Dzisiaj bezprzewodowy internet to nic szczególnego.
Lernen beginnen
wireless Internet
These days, wireless Internet is nothing special.
księgowa / księgowy
Zawsze chciałam być księgową.
Lernen beginnen
accountant
I always wanted to be an accountant.
prełożyć spotkanie
Czy możemy przełożyć spotkanie?
Lernen beginnen
to reschedule a meeting
klient
Mówię w imieniu mojego klienta.
Lernen beginnen
client
Klient w sklepie to customer. Client odnosi się raczej do osoby, dla której świadczymy dane usługi.
I'm speaking on behalf of my client.
spotkać kogoś na żywo
Nie mogę się doczekać poznać Pana na żywo.
Lernen beginnen
meet someone in person
I cannot wait to meet you in person.
wypełnić
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Lernen beginnen
to fill in
Please, fill in the registration form.
pensja
Moja pensja to jakiś żart.
Lernen beginnen
salary
My salary is a joke.
sprzedaż
Firma potrzebuje zwiększyć sprzedaż.
Lernen beginnen
sales
The company needs to increase its sales.
umowa
W umowie był błąd.
Lernen beginnen
contract
There has been a mistake in the contract.
pracownik
Ilu pracowników ma twoja firma?
Lernen beginnen
employee
How many employees are there in your company?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.