Phrasal verbs - hard

 0    39 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przestrzegać
W naszej szkole musisz przestrzegać zasad.
Lernen beginnen
abide by
In our school you need to abide by the rules.
przerażać kogoś
Klauny mnie przerażają.
Lernen beginnen
creep sombody out
Clowns creep me out.
naciągać kogoś
Taksówkarz mnie naciągnął.
Lernen beginnen
rip somebody off
The taxi driver ripped me off.
zapiąć
Możesz mi pomóc zapiąć sukienkę?
Lernen beginnen
zip up
Can you help me zip up my dress?
wybić komuś coś z głowy
Dzięki Bogu, że wybił mi to z głowy.
Lernen beginnen
talk somebody out of something
Thank God, he talked me out of it.
odegrać się na kimś
Odegram się na Tobie.
Lernen beginnen
get back at someone
I'm going to get back at you.
opakować coś
Czy już opakowałeś prezent?
Lernen beginnen
to wrap something up
Have you wrapped up the present already?
nie poruszać tematu
Powinniśmy nie poruszać tematów politycznych.
Lernen beginnen
to stay off something
We should stay off politics.
mieć farta
To nie umiejętności, miałam farta.
Lernen beginnen
to luck out
Those aren't skills, I lucked out.
zamyślić się
Przepraszam, zamyśliłam się.
Lernen beginnen
to space out
I'm sorry, I spaced out.
wypisać się
Nie podobały mi się te zajęcia, więc wypisałam się.
Lernen beginnen
to drop out
I didn't like my course so I dropped out.
wygłupiać się
Nie wygłupiaj się teraz, szef idzie.
Lernen beginnen
to monkey around
Don't monkey around now, the boss is coming.
wtrącać się
Proszę nie wtrącaj się w moją rozmowę.
Lernen beginnen
to butt into
Please don't butt into my conversation.
wpadać do kogoś
Powinieneś do nas wpadać częściej!
Lernen beginnen
to come over
You should come over more often!
wsadzić kogoś za kratki
Sędzia wsadził za kratki lokalnych gangsterów.
Lernen beginnen
to put away someone
The judge has put away local gangsters.
ulegać czemuś
Nie należy ulegać zachciankom dzieci.
Lernen beginnen
to give in to something
One shouldn't give in to children's whims.
wezwać kogoś do czegoś
Urząd gminy wezwał mnie do zapłacenia podatku.
Lernen beginnen
to call on someone to do something
The commune office called on me to pay the tax.
aprobować coś
Czy szef aprobuje twój pomysł?
Lernen beginnen
to approve of something
Does the boss approve of your idea?
być w szoku
Byłam w szoku kiedy powiedziała mi, żebym wyszła.
Lernen beginnen
to be taken aback
I was taken aback when she told me to leave.
pozbyć się czegoś
Głosujcie na mnie, a ja pozbędę się komarów!
Lernen beginnen
to get rid of something
Vote for me and I will get rid of the mosquitos!
zemdleć
Myślałam, że zemdlał, a on tylko poszedł spać.
Lernen beginnen
to pass out
I thought he passed out, but he just fell asleep.
cichnąć
Muzyka zaczęła cichnąć o 4 nad ranem.
Lernen beginnen
to die down
The music started to die away at 4 a.m.
zostawić
Zostaw moje ciastka!
Lernen beginnen
to back off
Back off my biscuits!
być przerażonym
Mijający ją pociąg napędził jej niezłego stracha.
Lernen beginnen
to freak out
She freaked out when the train flew past.
rozpocząć
Ta debata rozpoczęła nową erę w polityce.
Lernen beginnen
to usher in
This debate ushered in a new era of politics.
dogadywać się z kimś
Dobrze się dogadujesz z sąsiadami?
Lernen beginnen
get on with someone
Do you get on with your neighbours?
wyruszać
Wyruszyliśmy o trzynastej.
Lernen beginnen
to set off
We set off at 1 p.m.
złożyć
np. pracę domową
Powinieneś był złożyć pracę domową w terminie.
Lernen beginnen
to hand in
You should have handed in the homework on time.
wypalić
powiedzieć coś niespodziewanego
Nagle wypaliła, że jest w ciąży.
Lernen beginnen
to burst out
She burst out that she was pregnant.
rozkręcać się
ożywiać się
Impreza zaczyna się rozkręcać!
Lernen beginnen
to liven up
The party starts to liven up!
zgasić coś
Zgaś papierosa proszę.
Lernen beginnen
to put something out
Please, put the cigarette out.
jeść na mieście
Jak często jesz na mieście?
Lernen beginnen
to eat out
How often do you eat out?
ograniczać coś
Powinnam ograniczyć cukier.
Lernen beginnen
to cut back on something
I should cut back on sugar.
przynosić dochody
Jej firma zaczyna przynosić dochody.
Lernen beginnen
to bring in
Her company starts to bring in.
wyróżniać się
Zawsze wyróżniał się w tłumie.
Lernen beginnen
to stand out
He always stood out in a crowd.
zdradzić coś komuś
Zdradzę ci sekret.
Lernen beginnen
to let someone on something
I will let you on a secret.
umówić kogoś z kimś
Umówiła mnie ze swoim bratem.
Lernen beginnen
to set someone up with someone
She set me up with her brother.
zależeć od czegos
Wszystko zależy od jej humoru.
Lernen beginnen
to hinge on something
Everything hinges on her mood.
szczycić się czymś
Peter szczyci się swoim dobrym gustem.
Lernen beginnen
to pride oneself on something
Peter prides himself on his good taste.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.