Idioms - easy

 0    65 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
raz na ruski rok
Jeżdzę autobusem raz na ruski rok.
Lernen beginnen
once in a blue moon
I go by bus once in a blue moon.
bułka z masłem
Znalezienie dla Ciebie prezentu to bułka z masłem.
Lernen beginnen
piece of cake
Finding you a Christmas gift is a piece of cake.
w siódmym niebie
Serio, teraz jestem w siódmym niebie.
Lernen beginnen
on cloud nine
Honestly, I'm on cloud nine right now.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Lernen beginnen
Every cloud has a silver lining.
białe święta
Chciałabym, żebyśmy mieli Białe Święta w tym roku...
Lernen beginnen
white christmas
I wish we had White Christmas this year...
mówiąc krótko
Mówiąc krótko, miałam wypadek.
Lernen beginnen
to make a long story short
To make a long story short, I had an accident.
Nie oceniaj książki po okładce.
Lernen beginnen
Don't judge a book by its cover.
pojawić się znikąd
Protest nie pojawił się znikąd.
Lernen beginnen
come out of the blue
The protest did not come out of the blue.
zacząć od zera
Zgubiłam swój esej, więc muszę zacząć od zera.
Lernen beginnen
start from scratch
I've lost my essay, so I have to start from scratch.
czas to pieniądz
Jeśli czas to pieniądz, to dzieci są bogate.
Lernen beginnen
time is money
If time is money, kids are rich.
Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.
"Nie martw się"? Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.
Lernen beginnen
Easier said than done.
"Don't worry"? Easier said than done.
Tego kwiatu jest pół światu.
Lernen beginnen
There are plenty more fish in the sea.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Lernen beginnen
Don't cry over spilt milk.
wielka filozofia
Gramatyka angielska to nie jest wielka filozofia.
Lernen beginnen
rocket science
English grammar is not rocket science.
Lepiej późno niż wcale.
Lernen beginnen
Better late than never.
Sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Lernen beginnen
The situation got out of hand.
O wilku mówiąc.
Lernen beginnen
Speak of the devil.
zakochany po uszy
Na początku byłam zakochana po uszy.
Lernen beginnen
head over heels in love
At first, I was head over heels in love.
połamania nóg
Grasz dziś w spektaklu?! Połamania nóg!
Lernen beginnen
break a leg
You play in a spectacle today?! Break a leg!
oceniać książkę po okładce
Kto nie ocenia książki po okładce?
Lernen beginnen
judge a book by its cover
Who doesn't judge a book by its cover?
być smutnym
Gdy jesteś smutna, spróbuj pomyśleć o czymś miłym.
Lernen beginnen
feel blue
When you feel blue, try thinking of something nice.
mieć coś na oku
Lepiej miej swojego chłopaka na oku.
Lernen beginnen
keep an eye on something
You'd better keep an eye on your boyfriend.
najlepszy
Nasza komunikacja miejska jest najlepsza!
Lernen beginnen
second to none
Our public transport is second to none!
dać szansę czemuś
Postanowiłem spróbować diety czekoladowej.
Lernen beginnen
give something a shot
I decided to give the chocolate diet a shot.
w żółwim tempie
On rusza się w żółwim tempie...
Lernen beginnen
at a snail's pace
He moves at a snail's pace...
nocny marek
Ale z niego nocny marek! Kładzie się spać o 3 rano.
Lernen beginnen
night owl
He is such a night owl! He falls asleep at 3 am.
ani mru mru
Zdradzę ci swój sekret, ale ani mru mru.
Lernen beginnen
don't tell a soul
I'll tell you my secret, but don't tell a soul.
wzloty i upadki
Wszyscy miewamy swoje wzloty i upadki.
Lernen beginnen
ups and downs
We all have our ups and downs.
igrać z ogniem
Na twoim miejscu nie igrałabym z ogniem.
Lernen beginnen
to play with fire
If I were you, I wouldn't play with fire.
mieć złamane serce
Złamało mu się serce kiedy się wyprowadziła.
Lernen beginnen
one's heart sinks
His heart sank when she moved away.
Wziąć się w garść
Weź się w garść, mogło być gorzej.
Lernen beginnen
Pull oneself together
Pull yourself together, it could be worse.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Lernen beginnen
The devil is in the details.
Jestem zainteresowana!
Lernen beginnen
Colour me interested
Wyrażenie "Colour me + przymiotnik" można używać zamiennie do "I am + przymiotnik"
spasować
Nie mogłam rozwiązać zagadki, więc spasowałam.
Lernen beginnen
throw in the towel
I couldn't solve the riddle so I threw in the towel.
trzymać buzię na kłódkę
To sekret, więc trzymaj buzię na kłódkę.
Lernen beginnen
keep sth under your hat
It's a secret, so keep that under your hat.
tak już jest
Powinieneś kupić bilet, tak już jest.
Lernen beginnen
Bob's your uncle
You just buy a ticket and Bob's your uncle.
niezłe tarapaty
Wygląda na to, że wpadłam w niezłe tarapaty.
Lernen beginnen
a bit of a pickle
I seem to have got myself into a bit of a pickle.
zaciskać pasa
Kolejny rachunek? Będę musiała zacisnąć pasa.
Lernen beginnen
to tighten belt
Another bill? I'll have to tighten my belt.
za czyimiś plecami
Decyzja została podjęta za moimi plecami.
Lernen beginnen
behind one's back
The decision was made behind my back.
robić scenę
Proszę, nie rób sceny.
Lernen beginnen
make a scene
Please, don't make a scene.
Kto pierwszy, ten lepszy!
Lernen beginnen
First come, first served!
łatwe pieniądze
Niektórzy myślą, że nauczanie to łatwe pieniądze.
Lernen beginnen
easy money
Some people think teaching is easy money.
brzydki jak noc
Ten budynek jest brzydki jak noc.
Lernen beginnen
ugly as sin
This building is as ugly as sin.
ranny ptaszek
Nie wiedziałam, że taki z ciebie ranny ptaszek!
Lernen beginnen
an early bird
I didn't know you are such an early bird!
dziecinnie prosty
Według mnie astrofizyka jest dziecinnie prosta.
Lernen beginnen
dead easy
To me, astrophysics is dead easy.
nie przepadzać za czymś
Nie przepadam za horrorami.
Lernen beginnen
not being someone's cup of tea
Horror movies aren't my cup of tea.
zejść na ziemię
Zejdź na ziemię i przestań o niej myśleć.
Lernen beginnen
to come down to earth
Come down to earth and stop thinking about her.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Lernen beginnen
The early bird gets the worm.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
Lernen beginnen
The devil’s not so black as he is painted.
Pieniądze nie rosną na drzewach.
Lernen beginnen
Money does not grow on trees.
zamieść coś pod dywan
Próbują zamieść sprawę pod dywan.
Lernen beginnen
to sweep something under the rug
They are trying to sweep the scandal under the rug.
Czas leczy rany.
Lernen beginnen
Time heals all wounds.
Praktyka czyni mistrza.
Lernen beginnen
Practice makes perfect.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Lernen beginnen
East or west, home is best.
Co kraj, to obyczaj.
Lernen beginnen
Every country has its customs.
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Lernen beginnen
Easy come, easy go.
nie mieć nic do stracenia
W tym momencie, nie mam nic do stracenia.
Lernen beginnen
have nothing to lose
At this point, I have nothing to lose.
wzloty i upadki
Wszyscy miewamy swoje wzloty i upadki.
Lernen beginnen
ups and downs
We all have our ups and downs.
stroić się jak na bal
Nie musisz stroić się jak na bal.
Lernen beginnen
dress up to the nines
There's no need to dress up to the nines.
na wylot
Znam ją na wylot.
Lernen beginnen
inside out
I know her inside out.
głodny jak wilk
Jestem głodna jak wilk.
Lernen beginnen
hungry as a bear
I'm as hungry as a bear.
sama skóra i kości
Ta modelka to sama skóra i kości.
Lernen beginnen
all skin and bone
That model is all skin and bone.
wciągająca lektura
Harry Potter jest naprawdę wciągającą lekturą.
Lernen beginnen
page turner
Harry Potter is a real page turner.
mieć coś w kieszeni
Zwycięstwo mamy w kieszeni...
Lernen beginnen
have something in the bag
We have the victory in the bag
samodzielnie
Prowadzi tę firmę samodzielnie.
Lernen beginnen
single-handed
He runs this business single-handed.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.