daty

 0    29 Datenblatt    urbikon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Theresina
Lernen beginnen
Kodeks karny Austria 1768
Leopoldina
Lernen beginnen
Kodeks karny Toskanii 1786
Josephina
Lernen beginnen
Kodeks karny Austrii 1787
Franciskana
Lernen beginnen
Kodeks karny Austrii 1803
Zwierciadło Saskie
Lernen beginnen
Zbiór praw zwyczajowych Wschodniej Saksonii 1220 - 1235
powołanie Sądu Kameralnego Rzeszy
Lernen beginnen
1495
II Cesarstwo Francji
Lernen beginnen
1852 - 1870
Komuna Paryska
Lernen beginnen
marzec - maj 1871
Konstytucja III Republiki Francuskiej
Lernen beginnen
O organizacji Senatu - 24.02.1875 O organizacji władz publicznych - 25.02.1875 O stosunkach między władzami publicznymi 16.07.1875
usunięcie senatorów dożywotnich z Senatu Francji
Lernen beginnen
1884
Landreht pruski
Lernen beginnen
1.06.1794
Wielka Karta Wolności
Lernen beginnen
Anglia 1215
powstanie Parlamentu w Anglii
Lernen beginnen
1265
O przestępstwach i karach
Lernen beginnen
Cesare Beccaria 1764
Act of Habeas Corpus
Lernen beginnen
1679
ordynacja wyborcza do Izby Gmin
Lernen beginnen
1429
Bawarski Kodeks Kryminalny Maksymiliana Józefa III
Lernen beginnen
1751
Bawarski Kodeks Procedury Sądowej Maksymiliana Józefa III
Lernen beginnen
1753
Bawarski Kodeks Cywilny Maksymiliana Józefa III
Lernen beginnen
1756
Teresiana
Lernen beginnen
1768
Petycja Praw
Lernen beginnen
Anglia 1628
Habeas Corpus Act
Lernen beginnen
Anglia 1679
Bill o Prawach
Lernen beginnen
Anglia 1689
Ustawa Sukcesyjna
Lernen beginnen
Anglia 1701
Parlament Act
Lernen beginnen
Wielka Brytania 1911
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Lernen beginnen
26.08.1789
I Konstytucja francuska
Lernen beginnen
3.09.1791
II Konstytucja francuska
Lernen beginnen
1795
III Konstytucja francuska
Lernen beginnen
Napoleon 3.12.1799

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.