rzym, spadki, słówka łacińskie

 0    20 Datenblatt    martynalasocka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
spadek
Lernen beginnen
hereditas ogół stosunków prawnych, uprawnień, zobowiązań po zmarłym który przechodził na inną osobę droga dziedziczenia, przykład sukcesji uniwersalnej
spadkobierca
Lernen beginnen
heres przechodziły na niego w zasadzie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego bez uprawnień osobistych
dziedziczenie
Lernen beginnen
sukcesja uniwersalna jest to przejście spadku na dziedzica wdł ius civile
adiuvandi iuris civilis gratia
Lernen beginnen
przykład wspomagający ius civile; bonorum possesio udzielone dzidzicowi u. c aby wzmocnić jego pozycję
supplendi iuris civilis gratia
Lernen beginnen
przykłąd uzupełniający na gruncie prawa prawa pretorskiego; w prawie rzymskim brak sukcesywnego powołania spadkobierców jesli powołano kogoś a on odmówił spadek stawał się wakujący
corrigendi iuris civlis gratia
Lernen beginnen
poprawa i.c do dziedziczenia dopuszczono synów emancypowanych itp/
testament
Lernen beginnen
czynność prawna jednostronna akt ostatniej woli, zmienny do momentu śmierci
testamentum calatis comitis
Lernen beginnen
publiczny, testament wygłoszony przed zgromadzeniem kurialnym
testamentum in procinctu
Lernen beginnen
publiczny, przed oddziałem wojska w szyku bojowym
testamentum per aes et libram
Lernen beginnen
prywatny, testator przenosił mancypacyjnie własność całego majątku na osobę zaufają, która późniejosoba ta miałą przekazać majątek wskazanej osobie
prawa pretorskiego
Lernen beginnen
7 świadków+dokument+opieczętowany przez nich
testamentum tripertitium
Lernen beginnen
3 częsciowy i. c+i. p+rozp. cesarskie
testamentum holographum
Lernen beginnen
własnoręcznie napisany i podpisany przez testatora, może być bez świadków
testamentum temporis pestis conditium
Lernen beginnen
sporządzony w czsie epidemii 7 świadków, ale nie muszą podpisać się jednocześnie
testamentum militis
Lernen beginnen
każda forma, dowolny sposób
testamenti factio activia (czynna)
Lernen beginnen
przesądzała o ważności sporządzonego testamentu
testamenti factio passiva
Lernen beginnen
przesądzało o możliwosci dziedziczenia przez osobę wskazaną w testamencie
3 momenty testamenti factio passiva
Lernen beginnen
*w chwili smorządzenia testamentu *w chwili śmierci testatora *w chwili nabycia spadku
treść testamentu heredis institutio
Lernen beginnen
po łacinie na początku testamentu indywidualne ijasnookreślone testator mógł wyznaczyć więcej następców o charakterze ogólnym brak możliwości warunku lub terminu kuratela, opieka, zapis i inne
wydziedziczenie
Lernen beginnen
w przepisowej formie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.