IV Prawo spadkowe

 0    26 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
successio ex lege
Lernen beginnen
dziedziczenie na podstawie umowy
seccussio anticipata
Lernen beginnen
spadek wcześniej przejęty
succesio ordinum et graduum
Lernen beginnen
dziedziczenie wg klas i stopni; stopni pokrewieństwa
succesio in possessionem
Lernen beginnen
dziedziczenie przez dodanie posiadania zbywcy
succesio ab intestato
Lernen beginnen
dziedziczenie beztestamentowe
succesio contra tabulas
Lernen beginnen
dziedziczenie sprzeczne z testamentem
succesio ex testamento
Lernen beginnen
dziedziczenie z testamentu
successio in univesitatem
Lernen beginnen
sukcesja (nabycie praw) w całości, (dziedziczenie całości praw i obowiązków majątkowych)
succesio in capita
Lernen beginnen
succesio in capita in Latein
dziedziczenie beztestamentowe, według głów (dziedziczenie po równo. Wg ustawy XII tablic każde dziecko dostawało tyle samo)
succesio in stirpes
Lernen beginnen
dziedziczenie wg szczepów; w wypadku śmierci lub emancypacji ojca, wnuki dziedziczyły po dziadku właśnie wg szczepów. Otrzymywały one wspólnie część majątku dziadka jaki odziedziczyłby ich ojciec, którą dzieliły między siebie po równo. Zasada reprezentacj
nasciturus pro iam nato habetur (quotiens de commedis cius agitur)
Lernen beginnen
mający się narodzić (dziecko poczęte) jest uważany za już narodzonego, ilekroć chodzi o jego korzyści (fikcja prawna).
cum animo testandi
Lernen beginnen
z wolą (zamiarem), myślą testowania
favor testamenti
Lernen beginnen
z przychylnością, dobrodziejstwem (korzyścią) dla testamentu
lucidum intervallum
Lernen beginnen
przebłysk świadomości, np. u chorego psychicznie
legatum per vindicationem
Lernen beginnen
legat windykacyjny. Jeden z rodzajów zapisów testamentowych. Na jego mocy legatariusz stawał się właścicielem kwiryntarnym rzeczy zapisanej mu w testamencie w momencie przyjęcia spadku przez spadkobiercę. Spadkobierca staje się właścicielem od razu po śm.
legatum per damnationem
Lernen beginnen
legat damnacyjny. legatariusz dostawał jedynie wierzytelność o wydanie rzeczy – dziedzic był zobowiązany do wydania rzeczy
legatum nominis
Lernen beginnen
legat zapisany z imienia (nazwiska) z wierzytelnościami, z tytułu legatu; zapis wierzytelności należący do spadku
legatum liberationis
Lernen beginnen
zapis zwalniający zapisobiorcę z długu jaki miał wobec spadkodawcy
legatum optionis
Lernen beginnen
zapis upoważniający legitariusza do wyboru jednej z kilku rzeczy zapisanej mu w legacie
transmissio hereditatis
Lernen beginnen
przeniesienie dziedziczenia (gdy dziedzic zmarł zanim otrzymał spadek to spadek ten zyskuje dziedzic dziedzica)
cum viribus hereditatis
Lernen beginnen
ktoś czyni legat, w którym oznacza rzeczy należące do spadku (rzeczy spadkowe)
pro viribus hereditatis
Lernen beginnen
odpowiedzialność/ dziedzictwo do wysokości tego co jest w spadku
hereditatis petitio
Lernen beginnen
powództwo o wydanie spadku
separatio bonorum
Lernen beginnen
możliwość wydzielenia masy spadkowej spadkodawcy od spadkobiercy (oddzielenie dóbr swojego majątku od spadku)
facultas alternativa
Lernen beginnen
upoważnienie przemienne(dłużnik ma prawo do jednostronnego zwolnienia się ze zobowiązania przez wykonanie innego świadczenia niż świadczenie główne)
obligatio alternativa
Lernen beginnen
zobowiązanie przemienne, z treści zobowiązania wynika możliwość spełnienia więcej niż jednego świadczenia. Spełnienie któregokolwiek z nich zwalnia dłużnika ze zobowiązania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.