Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 101-125 - Top 300 English adjectives and adverbs 101-125

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
apzināties
Jūlija apzinās savu skaistumu.
Lernen beginnen
aware
Julia is aware of her beauty.
praktisks
Mans puisis vienmēr man dāvā prakstiskas dāvanas.
Lernen beginnen
practical
My boyfriend always buys me practical gifts.
daudzi
Viņš pēdējo gadu laikā ir ieguvis daudz apbalvojumus.
Lernen beginnen
numerous
He got numerous awards in the past few years.
kulturāls
Pilsētā ir pieejama kvalitatīva programma kultūras pasākumu jomā.
Lernen beginnen
cultural
The city offers a rich programme of cultural activities.
vienīgais
Jūs esat vienīgais cilvēks ar kuru es varu runāt par šo problēmu.
Lernen beginnen
only
You are the only person I can talk to about this problem.
šeit
Esmu šeit, virtuvē!
Lernen beginnen
here
I'm here, in the kitchen!
pirmais
Nils Ārmstrongs bija pirmais cilvēks, kurš uzkāpa uz Mēness.
Lernen beginnen
first
Neil Armstrong was the first person to step on the moon.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.