Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 201-225 - Top 300 English adjectives and adverbs 201-225

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
skaists
Cik skaista māja! Mājas izrotāšana noteikti aizņēma ļoti ilgu laiku.
Lernen beginnen
beautiful
What a beautiful house! It must have taken you ages to decorate it.
veiksmīgs
Ja jūs vēlaties kļūt par veiksmīgu juristu, tad jums ļoti smagi jāstrādā.
Lernen beginnen
successful
If you want to become a successful lawyer, you have to work really hard.
konkrēts
Es vēlējos kandidēt vēlēšanās, bet konkrētie cilvēki ieteica man to nedarīt.
Lernen beginnen
certain
I was planning on standing for election but certain people advised me not to do it.
vienkārši
Es vienkārši neuzskatu, ka tā ir laba ideja iet uz kapsētu nakts vidū, kaut vai Halovīnu laikā.
Lernen beginnen
simply
tikai
I simply don't think that it is a good idea to go to the churchyard in the middle of the night, even on Halloween.
vienkāršs
Viņi izdekorēja dzīvokli ļoti vienkārši, bet tai pat laikā mājīgi.
Lernen beginnen
simply
vienkārša izskata
They decorated their new apartment very simply and yet it still was very cozy.
klātesoš
Vai man ir jābūt klātesošam sapulcē?
Lernen beginnen
present
konkrētā vietā
Is it necessary for me to be present at the meeting?
īpaši
Neviens no jums neizskatās īpaši ieinteresēts, tāpēc es beigšu stāstīt savu stāstu.
Lernen beginnen
particularly
Neither of you seem particularly interested so maybe I'll just stop telling you my story.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.