Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 126-150 - Top 300 English adjectives and adverbs 126-150

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
publisks / atklāts
Tā bija viņa pirmā publiskā uztāšanās, tāpēc viņš bija nedaudz uztraucies.
Lernen beginnen
public
It was his first public appearance so he was a bit stressed.
nākamais
Kas ir nākamais darba kārtībā?
Lernen beginnen
next
What's next on the agenda?
daži
Tikai dažiem studentiem sanāca iegūt maksimālo punktu skaitu.
Lernen beginnen
few
Only a few students managed to get the maximum score.
daudzi
Pārāk daudz piena! Jums tagad ir jāpievieno miltus, lai pankūkas sanāktu garšīgas.
Lernen beginnen
much
That's too much milk! You have to add flour now if you want to make good pancakes.
atkal
Jūs atkal kavējat. Trešā reize šonedēļ!
Lernen beginnen
again
You're late again. Third time this week!
cilvēks
Cilvēka ķermenis pārsvarā sastāv no ūdens.
Lernen beginnen
human
The human body is mostly composed of water.
spēt/varēt
Diemžēl es nespēju jums palīdzēt.
Lernen beginnen
able
Unfortunately, I'm not able to help you.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.