Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 176-200 - Top 300 English adjectives and adverbs 176-200

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
profesionāls
Man rīt ir ļoti svarīga tikšanās un man ir jāizskatās profesionāli.
Lernen beginnen
professional
prasmīgi, nopietni
I have a very important meeting tomorrow and I have to look professional.
vietā
Tai vietā, lai skatītos televizoru, labāk izpildi mājas darbu!
Lernen beginnen
instead
Instead of watching TV you should be doing your homework!
vientuļš
Būt par vientuļo māti nav viegli.
Lernen beginnen
single
neprecējusies, viena
Being a single mother is not easy.
augšējais
Mūsu birojs ir augšējā stāvā.
Lernen beginnen
top
Our office is on the top floor.
nākotne
Tavam nākotnes vīram būs paveicies!
Lernen beginnen
future
Your future husband is going to be so lucky!
tālākais
Mēs devāmies tālāk mežā, bet mēs tāpat nevarējam atrast labu vietu piknikam.
Lernen beginnen
further
We went further into the woods but we still couldn't find any good place for a picnic.
iedarbīgs
Kas ir visiedarbīgākais veids, lai apgūtu svešvalodu?
Lernen beginnen
effective
What's the most effective method of studying a foreign language?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.