Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 76-100 - Top 300 English adjectives and adverbs 76-100

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
varens
Viņš kļuva par varenu un stipru cilvēku.
Lernen beginnen
powerful
He became a mighty and powerful man.
papildus
Ja jums nepieciešama papildus informācija, tad rakstiet nekavējoties.
Lernen beginnen
additional
If you need any additional information, write me immediately.
slavens
Roberts ir slavens visā pasaulē.
Lernen beginnen
famous
Robert is famous all over the world.
pieejams
Piedodiet, bet šis produkts vairs nav pieejams.
Lernen beginnen
available
I'm really sorry but this product is no longer available.
atšķirīgs
Viņi ir māsas un brāļi, bet tik atšķirīgi.
Lernen beginnen
different
māsas un brāļi
They are siblings but they are completely different from each other.
svarīgs
Šis darbs ir ļoti svarīgs manai māsai.
Lernen beginnen
important
This job is very important to my sister.
līdzīgs
Vai jūs varētu man ieteikt līdzīgu grāmatu?
Lernen beginnen
similar
Can you recommend me a similar book?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.