Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 151-175 - Top 300 English adjectives and adverbs 151-175

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jebkad
Vai jūs jebkad esat bijusi ASV?
Lernen beginnen
ever
Have you ever been to the US?
konkrēts
Vai ir kaut kas konkrēts, ko jūs vēlaties no lielveikala?
Lernen beginnen
specific
īpašs
Is there anything specific you want from the supermarket?
noteikts
Viņa mums deva noteiktus norādījumus.
Lernen beginnen
specific
She gave us specific instructions.
atvērts
Vai jums šķiet, ka pārtikas veikals vēl ir atvērts? Es aizmirsu nopirkt maizi.
Lernen beginnen
open
Do you think the grocery store is still open? I forgot to buy bread.
pašlaik
Es pašlaik strādāju par tūrisma gidu.
Lernen beginnen
currently
I'm currently working as a tourist guide.
mazākais
Es zinu, ka man ir vismazākā iespēja uzvarēt sacensībās. Man nepadodas sports!
Lernen beginnen
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
vienreiz
Es vienreiz biju Barselonā, un man tā patika!
Lernen beginnen
once
I've been to Barcelona once and I loved it!
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.