Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 276-300 - Top 300 English adjectives and adverbs 276-300

 0    35 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vēsturisks
Manai mammai patīk lasīt vēsturiskos romānus.
Lernen beginnen
historical
My mom loves reading historical novels.
skaidri
Raksti skaidri, es nespēšu to izlasīt!
Lernen beginnen
clearly
tādā veidā, lai būtu viegli izlasī, saklausīt vai saprast
Write clearly, I won't be able to read this later!
acīmredzami
Jūs acīmredzami neesat tāds cilvēks kā es domāju.
Lernen beginnen
clearly
acīmredzami
You're clearly not the person I thought you were.
arī
Man arī nekad nav paticis šis paklājs. Tas ir labi, ka tu beidzot no tā atbrīvojies!
Lernen beginnen
either
apstākļa vārds "either"ir izmantots nolieguma teikumā, vārda "also" vietā
I've never liked this rug either. It's good that you finally got rid of it!
sākotnējs
Esmu veicis sākotnējo diagnozi, bet es vēl pārbaudīšos, lai būtu pavisam drošs.
Lernen beginnen
initial
I made an initial diagnosis but I'll run some tests to be sure.
pieklājīgs
Man ir jābūt pieklājīgam pret Tomu, lai gan es viņu ienīstu.
Lernen beginnen
civil
pieklājīgs
I have to be civil to Tom even though I hate him.
patiesi
Esmu patiesi pagodināta jums šodien teikt runu.
Lernen beginnen
truly
I'm truly honored to give this speech today.
+28 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.