Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 251-275 - Top 300 English adjectives and adverbs 251-275

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vairāki
Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Londonā, bet mums ir neskaitāmi biroji visā pasaulē.
Lernen beginnen
multiple
The company has its headquarter in London but we also have multiple branches all over the world.
galvenais
Mūsu galvenajam mērķim jābūt bērnu drošībai.
Lernen beginnen
primary
It should be our primary aim to ensure the safety of our children.
svarīgs
Tas nav svarīgs jautājums, viņam nevajadzēja par to prasīt!
Lernen beginnen
relevant
That's not a relevant question, he shouldn't have asked about it!
vietējais
Viņš strādā par žurnālistu vietējā laikrakstā.
Lernen beginnen
regional
He works as a journalist for the regional newspaper.
pilnībā
Ja jūs neesat pilnībā izveseļojies, jums nevajadzētu nākt uz darbu.
Lernen beginnen
fully
If you haven't fully recovered from your illness, you shouldn't come back to work.
pastāvīgs
Ikviens šobrīd runā par pastāvīgu pieaugumu, bet tikai daži zina kā to sasniegt.
Lernen beginnen
sustainable
Everybody is talking about sustainable growth these days, but only a few know how to achieve it.
izcils
Šī dāvana ir izcila. Liels paldies!
Lernen beginnen
perfect
This gift is perfect. Thank you so much!
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.