Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 176 - 200

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cầu xin
Tôi cầu xin cô ấy hãy hợp lí hơn.
Lernen beginnen
rogar
Le rogué a ser más razonable.
tưởng tượng
Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền!
Lernen beginnen
imagina
¡Imagina un mundo sin dinero!
đặt
Đặt cuốn sách lại và đến đây!
Lernen beginnen
colocar
¡Coloca el libro de nuevo y ven aquí!
đánh mất
Chúng tôi đánh mất hết tiền.
Lernen beginnen
perder
Hemos perdido todo el dinero.
nhin thấy
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!
Lernen beginnen
ver
¡No puedo ver nada!
tha thứ
Tôi đã tha thứ cho bạn rồi.
Lernen beginnen
perdonar
Ya te he perdonado.
hoài nghi
Làm thế nào bạn nghi ngờ điều đó?
Lernen beginnen
dudar
¿Cómo puedes dudarlo?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.