Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 51 - 75

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vượt quá
Kết quả vượt quá sự mong đợi của tôi.
Lernen beginnen
superar
Los resultados superaron mis expectativas.
dừng lại
Anh ấy dừng lại để uống cà phê.
Lernen beginnen
detenerse
Se detuvo junto a un café.
tránh
Vì sao tất cả mọi người đều đang tránh né tôi?
Lernen beginnen
evitar
¿Por qué me está evitando todo el mundo?
cầu hôn
Anh ấy đã cầu hôn Sarah.
Lernen beginnen
proponer
Le propuso matrimonio a Sarah.
dường như
Anh ta có vẻ là người tốt.
Lernen beginnen
parecer
Él parece ser un buen tipo.
nhìn giống
Bạn nhìn rất giống chị bạn.
Lernen beginnen
parecerse
Te pareces mucho a tu hermana.
ho
Chồng tôi ho lớn đến mức anh ấy đánh thức tôi dậy.
Lernen beginnen
toser
Mi marido estaba tosiendo tan fuerte que me despertó.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.