Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 376 - 400

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
thích
Tôi thích du lịch.
Lernen beginnen
gustar
Me gusta viajar.
trải nghiệm
Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này.
Lernen beginnen
experimentar
Nunca he experimentado una sensación tan.
biến đi
Tôi quyết định rời đi.
Lernen beginnen
irse
Decidí ir lejos.
lắp đặt
Tôi đã lắp đặt hệ thống điều hành mới nhất cho máy tính của tôi.
Lernen beginnen
instalar
He instalado el sistema operativo más reciente en mi portátil.
đề nghị
Tôi đề nghị bạn học thêm.
Lernen beginnen
sugerir
Le sugiero estudiar más.
rơi xuống
Tôi ngã và bị gãy chân.
Lernen beginnen
caer
Me caí y me rompí la pierna.
đánh
Marc đánh chị anh ấy
Lernen beginnen
golpear
Marc golpeó a su hermana.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.