Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 201 - 225

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
đi tắm
Tôi phải đi tắm.
Lernen beginnen
ducharse
Tengo que ducharme.
hối tiếc
Tôi rất tiếc vì đã bỏ rơi bạn.
Lernen beginnen
lamentar
Lamento que haberte abandonado.
từ bỏ
Một vài người đã rời bỏ công ty chúng tôi.
Lernen beginnen
abandonar
Algunas personas han abandonado nuestra empresa.
thâm nhập
Chiến lược của chúng tôi là thâm nhập thị trường châu Âu.
Lernen beginnen
introducir
Nuestra estrategia es introducirnos en el mercado europeo.
cười mỉm
Tôi thật sự thích bạn khi bạn mỉm cười.
Lernen beginnen
sonreír
Realmente me gustas cuando sonríes.
mời
Tôi muốn mời bạn đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Lernen beginnen
invitar
Me gustaría invitarte a mi fiesta de cumpleaños.
đau khổ
Tôi rất đau khổ sau cái chết của anh ấy.
Lernen beginnen
sufrir
Sufrí mucho después de su muerte.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.