Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 76 - 100

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
đào bới
Hãy lấy cái xẻng và đào một cái lỗ!
Lernen beginnen
cavar
¡Coge una pala y cava un hoyo!
đến
Khi nào chị của bạn đến?
Lernen beginnen
venir
¿Cuándo vendrá tu hermana?
đánh dấu
Cố gắng đánh dấu câu trả lời đúng.
Lernen beginnen
marca
Trata de marcar la respuesta correcta.
quan tâm
Tôi thích thú với phim ảnh.
Lernen beginnen
estar interesado en
Estoy interesado en el cine.
giới thiệu
Tôi muốn giới thiệu cho bạn bạn trai của tôi.
Lernen beginnen
presentar
Me gustaría presentarles a mi novio.
đọc
Tôi đaã đọc rất nhiều sách của Paulo Coelho.
Lernen beginnen
leer
He leído todos los libros de Paulo Coelho.
mang đến
Tôi mang cho anh ấy một món quà.
Lernen beginnen
traer
Le traje un regalo.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.